Downloads – Huisartsenpraktijk Oudega – Oudega (sm)
Buorren 34E 9216WE Oudega (sm) Tel:0512-371262
Header afbeelding

Downloads

Verklaringen

Geneeskundige verklaring
Geneeskundige verklaringen kunnen niet  door uw eigen huisarts afgegeven worden. Zie hiervoor de regels van de KNMG.

U kunt de verklaringvrager verzoeken een onafhankelijke huisarts aan te wijzen die de verklaring wel kan opstellen. Aan deze verklaring zijn de kosten van een consult verbonden. Deze kosten vallen niet onder de zorgwet.

Niet reanimatie verklaring
Als u niet gereanimeerd wilt worden, is het goed dit samen met een vertrouwd persoon en uw huisarts door te spreken. Uw huisarts kan dan in uw medisch dossier opschrijven dat u niet gereanimeerd wilt worden, hiernaast is het nodig om een niet-reanimerenverklaring op te stellen. Vertel ook de mensen om u heen (familie, huisgenoten en eventueel buren) dat u een niet-reanimerenverklaring heeft. Leg de verklaring op een plaats waar deze gemakkelijk te vinden is en laat hen zien waar deze ligt of geef ze een kopie. Bewaar zelf altijd het origineel.